administrator

Conform hotărârii Consiliului Local adoptată la ultima ședință ordinară, de la 1 ianuarie 2020 ia ființă Serviciul Public de Salubrizare.
Acesta își va desfășura activitatea în subordinea CL și va avea personalitate juridică proprie.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Salubrizare - Vulcan, cuprinde:

  • colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitarea interioară și/sau exterioară a acestora;
  • măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
  • organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
  • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice.

După demararea activității propriu-zise, vor fi comunicate elementele punctuale privind modul de operare pentru fiecare activitate ce revine acestui serviciu public.

Close Search Window