Antonie Ionut Cinda

În data de 19.03.2021 s-a semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”

Cod SMIS 137711 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window