System Administrator

Nr. 26087/19.05.2021

Rezultatul interviului desfăşurat în 18.05.2021 pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuție vacante

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctajul obţinut

Rezultatul interviului

1

MIHAI COSTEL

Inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Administrarea domeniului public și privat, rețele stradale

66

ADMIS

2

STOIAN VIORICA-CAMELIA

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Birou Monitorizare, Smart city

70

ADMIS

3

VASIU MARIANA-EMILIA

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Impozit și taxe locale

73

ADMIS

*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM: 50 PUNCTE)

- Afişat în data de 19.05.2021, ora 1300, la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.

- Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela.

 

Secretar comisie de concurs,
Oprean Daniela

Close Search Window