administrator

  1. Reabilitare termică blocuri Municipiul Vulcan - un plus de căldură pentru cetățeni.
    În acest proiect sunt incluse 4 blocuri. Termenul de finalizare este iunie 2020.

  2. BAZINUL DE ÎNOT DIDACTIC
    Proiectul se găsește în etapa de achiziție la ministerul de resort, pentru proiectul tehnic și lucrările de execuție.

  3.  Refacerea infrastructurii rutiere pe zona Crividia - Teodora Lucaciu, proiect de larg interes pentru cetățenii Vulcanului se află în acest moment în etapa de aprobare tehnică și financiară la Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanții autorităților care gestionează fondurile POR și POCU.

  4. Creșa pentru copii ( actualul centru Șansa) . A fost realizat Ghidul proiectului iar în luna ianuarie 2020 urmează să fie depusă fișa tehnică a acestuia.

Close Search Window