administrator

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul organizat în 16 noiembrie 2020 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al municipiului Vulcan

Astăzi, 09.11.2020, s-a afişat la avizierul Primăriei Municipiului Vulcan, precum și pe pagina de internet a instituției, rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul ce va fi organizat în 16 noiembrie 2020 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al municipiului Vulcan.

 Urmare a verificării dosarelor depuse, comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Vulcan nr. 931/2020, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul 

verificării dosarelor

Motivul respingerii dosarelor

1

ROGOBETE MIHAELA-ELENA

33687/02.11.2020

ADMIS

 

2

FAUR MELANIA

33766/03.11.2020

ADMIS

 

3

POPESCU ELISAVETA

34057/06.11.2020

ADMIS

 

 

  • Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 16.11.2020, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Vulcan.
  • Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela – inspector comp. resurse umane.
  • Afişat astăzi, 09.11.2020, ora 1520, la sediul Primăriei Municipiului Vulcan și pe site-ul instituției.

 

Secretar comisie de concurs,

OPREAN DANIELA

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window