administrator

Consiliul Local al municipiului Vulcan se întrunește mâine în ședința ordinară a lunii decembrie, în cadrul căreia vor fi dezbătute și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trim. IV al exerciţiului bugetar 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan .
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind procedurile și criteriile de organizare a concursului/examenului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de șef serviciu -Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local Vulcan.
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul Municipiului Vulcan pe zone pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2020 conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-clădire PT.12, str. Aleea Pajistei, în suprafaţă de 185 mp, în vederea desfăşurării unor activităţi de întreținere și reparare autovehicule
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din municipiul Vulcan și repartizarea locuințelor sociale ce aparțin domeniului public al municipiului Vulcan, situate în bl. C2, strada Căprioara, nr. 3 .
Iniţiator: viceprimar Merișanu Cristian Ion

Close Search Window