System Administrator

JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL VULCAN
NR. 21435/22.03.2021
 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în perioada 22-25.03.2021


Urmare a desfășurării probei scrise la concursul din perioada 22-25.03.2021 pentru ocuparea a trei funcții contractuale vacante, comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 196/2021 comunică următoarele rezultate: 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pentru care candidează

Punctajul obţinut la proba scrisă

REZULTATUL probei scrise

1

Sigheartău Larisa Delia

Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Serviciul voluntar pentru situații de urgență

58

ADMIS

2

Burger Andreea-Monica

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

70,5

ADMIS

3

Culcea Mihaela-Gabriela

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

24

RESPINS

4

Manulesc Marinela

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

36

RESPINS

5

Mârza Radu-Florin

Inspector de specialitate – Centrul de educație și cultură "Șansa"

73,5

ADMIS

 
  • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
  • Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfasurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela – compartiment Resurse umane.
  • Candidații declarați "admis" la proba scrisă vor susține interviul în data de 25.03.2021, ora 1100 în sala de ședințe a Consiliului local Vulcan.
  • Afişat azi, 22.03.2021, ora 1420, la sediul Primăriei municipiului Vulcan.
 
 
Secretar comisie de concurs,
 Oprean Daniela
Close Search Window