administrator

Nr. 35024/19.11.2020

Rezultatul interviului desfăşurat în 19.11.2020 pentru ocuparea funcţiei publice de secretar general al municipiului Vulcan

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctajul obţinut

Rezultatul interviului

1

ROGOBETE MIHAELA ELENA

Secretar general al municipiului Vulcan

91,40

ADMIS

*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM:70 PUNCTE)

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afișării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela.
  • Afişat în data de 19.11.2020, ora 1330, la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.

 

Secretar comisie de concurs,

Oprean Daniela

Close Search Window