administrator

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

LA CONCURSUL CARE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 02-05.11.2020 PENTRU OCUPAREA MAI MULTOR POSTURI VACANTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - VULCAN:

 

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Nume prenume

Funcția pentru care candidează

Rezultatul verificării dosarelor

1

KOSZTINAȘ TEODOR

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

ADMIS

2

VAGO ANGELA

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

ADMIS

3

JUCHI MARIA ILEANA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

RESPINS

- nu este absolventă de studii generale (8 clase)

4

TORDAT SIMONA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

5

HORVATH IONITA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

 

6

HORVATH IOAN

Muncitori necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

ADMIS

7

CALOTA CAMELIA

Muncitori necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

ADMIS

 

Afişat astăzi, 23.10.2020, ora 1300, la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Vulcan.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Soo Hilda – inspector de specialitate.

 

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

SOO HILDA

 
Close Search Window