System Administrator

Nr. 23449/12.04.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul organizat în 12 aprilie 2021, în vederea ocupării a două funcţii publice de conducere  vacante

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

DRĂGOI OVIDIU ION

Șef serviciu – Serviciul A.D.P.P., rețele stradale

73,9

ADMIS

2

TOPALĂ VASILE

Șef birou – Birou Monitorizare, Smart city

84,47

ADMIS

*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM:70 PUNCTE)

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afișării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela.
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 15.04.2021, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Vulcan, în sala de şedinţe a Consiliului local.
  • Afişat astăzi, 12.04.2021, ora 1310, la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.

 

Secretarul comisiei de concurs,
Oprean Daniela

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window