System Administrator

JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL VULCAN
NR. 20876/16.03.2021
 
REZULTATUL  INTERVIULUI
 
la concursul organizat în 16.03.2021 pentru ocuparea pe durată determinată  a unor funcţii contractuale înființate în afara organigramei  în vederea implementării proiectului "Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului"
 
Având în vedere prevederile anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 198/26.02.2021 privind  aprobarea Procedurii interne de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile derulate de către Primăria Municipiului Vulcan, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
 
Nr. crt
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia contractuală
Punctaj interviu
Rezultatul interviului
1
BĂNCILĂ DORINA
Coordonator – perioada 30 luni
95
ADMIS
 
2
PETER AURORA MIOARA
Expert selecție grup țintă – perioada 30 luni
90
ADMIS
3
MATIAȘ ERIKA CAROLINA
Expert selecție grup țintă – perioada 30 luni
90
ADMIS
 
 • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
 • Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte în cazul funcțiilor de execuție, respectiv minim 70 de puncte în cazul funcției de conducere.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform Dispoziţia nr. 198/26.02.2021 privind aprobarea Procedurii interne de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile derulate de către Primăria Municipiului Vulcan. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela- inspector, compartiment Resurse umane.
 • Afişat azi, 16.03.2021, ora 1330 la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.
   
   
  Secretar comisie de concurs,
   Oprean Daniela
 
Close Search Window