System Administrator

JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL VULCAN
NR. 21894 / 26.03.2021

REZULTATUL  INTERVIULUI

la concursul organizat în intervalul 23-26.03.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată  a unei funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia contractuala

Punctajul interviu

Rezultatul interviului

1

CIULEI VIOLETA

Muncitor calificat (electrician) – Serviciul Administrarea Domeniului Schiabil

90

ADMIS

2

GÎRNICEANU DANIEL

Muncitor calificat (electrician) – Serviciul Administrarea Domeniului Schiabil

80

ADMIS

3

VENCZEL CSABA

Muncitor calificat (electrician) – Serviciul Administrarea Domeniului Schiabil

83

ADMIS

 

  • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
  • Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ec. Oprean Daniela- inspector, compartiment resurse umane.
  • Afişat azi, 26.03.2021, ora 1200 la sediul Primăriei municipiului Vulcan.

 

Secretar comisie de concurs,
Oprean Daniela

Close Search Window