System Administrator

Nr. 21968/29.03.2021

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE
la concursul desfășurat în perioada 22-25 martie 2021 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

 

Astăzi, 29.03.2021, ora 900 s-a afişat la avizierul Primăriei Vulcan centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în perioada 22-25 martie 2021  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan:

 

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt care candidează

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

proba interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1

 

Sigheartău Larisa Delia

Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Serviciul voluntar pentru situații de urgență

58

75

66,5

ADMIS

2

Burger Andreea Monica

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

70,5

85

77,75

ADMIS

3

Cățan Roxana-Maria

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

Candidat respins la proba selecției dosarelor

Candidat respins la proba selecției dosarelor

Candidat respins la proba selecției dosarelor

RESPINS

4

Culcea Mihaela-Gabriela

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

24

-

24

RESPINS

5

Manulesc Marinela

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

36

-

36

RESPINS

6

Mârza Radu-Florin

Inspector de specialitate, grad I – Centrul de educație și cultură "Șansa"

73,5

85

79,25

ADMIS

 
  • Afişat astăzi, 29.03.2021, ora 900 la sediul Primăriei municipiului Vulcan.

Secretar comisie de concurs,
OPREAN DANIELA

Close Search Window