System Administrator

NR. 26255/21.05.2021

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN 18.05.2021
pentru ocuparea a trei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt. care candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj total

Rezultatul final

1

MIHAI COSTEL

Inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Administrarea domeniului public și privat, rețele stradale

58,21

66

124,21

ADMIS

2

STOIAN VIORICA-CAMELIA

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Birou Monitorizare, Smart city

71

70

141

ADMIS

3

VASIU MARIANA-EMILIA

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Impozite și taxe locale

70,23

73

143,23

ADMIS

Afişat la sediul Primăriei municipiului Vulcan, astăzi, 21.05.2021, ora 1000, precum și pe siteul instituției.

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,
OPREAN DANIELA

Close Search Window