System Administrator

NR. 25406/10.05.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DIN 06.05.2021
pentru ocuparea a trei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt. care candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj total

Rezultatul final

1

Dudaș Alina-Ioana

Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite și taxe locale

75,99

80

155,99

ADMIS

2

Mihăiasă Rozalia

Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite și taxe locale

ABSENT

-

ABSENT

ABSENT

3

Căpâlnean Lăcrămioara-Iuliana

Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidență și plată beneficii de asistență socială

56,32

65

121,32

ADMIS

4

Gavrila Alexandru-Dan

Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Proiecte cu finanțare internațională, dezvoltare locală

84,5

90

174,5

ADMIS

Afişat la sediul Primăriei municipiului Vulcan, astăzi, 10.05.2021, ora 1500, precum și pe siteul instituției.

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,
OPREAN DANIELA

Close Search Window