System Administrator

Nr. 25995/18.05.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul organizat în 18.05.2021 în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

MIHAI COSTEL

Inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Administrarea domeniului public și privat, rețele stradale

58,21

ADMIS

2

STOIAN VIORICA-CAMELIA

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Birou Monitorizare, Smart city

71

ADMIS

3

VASIU MARIANA-EMILIA

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Impozit și taxe locale

70,23

ADMIS

*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM: 50 PUNCTE)

  • Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela.

  • Candidații declarați admis vor susţine interviul în data de 21.05.2021, ora 900, la sediul Primăriei municipiului Vulcan, în sala de şedinţe a Consiliului local.

  • Afişat astăzi, 18.05.2021, ora 1300, la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.

 

Secretarul comisiei de concurs,
Oprean Daniela

Close Search Window