System Administrator

REZULTATUL  INTERVIULUI
organizat în data de 25.03.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată  a unor funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 196/2021 comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia contractuala

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

1

Sigheartău Larisa Delia

Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Serviciul voluntar pentru situații de urgență

75

ADMIS

2

Burger Andreea Monica

Asistent social – Birou Monitorizare și incluziune socială

85

ADMIS

3

Mârza Radu Florin

Inspector de specialitate – Centrul de educație și cultură "Șansa"

85

ADMIS

 

 

  • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
  • Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela – inspector, compartiment resurse umane.
  • Afişat azi, 25.03.2021, ora 14°° , la sediul Primăriei municipiului Vulcan.

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS
OPREAN DANIELA

Close Search Window