administrator

La aceeași ședință extraordinară a fost votat și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan.

Proiectul vizează atât modernizarea rețelei existente, acolo unde este cazul cât și extinderea rețelei de stâlpi de iluminat la nivelul întregului municipiu. Finanțarea acestui proiect se va face cu fonduri de la Uniunea Europeană. După semnarea contractului de finanțare, etapa de implementare a proiectului este stabilită la un termen de 24 luni.

Am convingerea că odată cu realizarea acestui proiect, vom avea un sistem de iluminat optim pentru întregul municipiu – primarul municipiului Vulcan, Gheorghe ILE.

Close Search Window