administrator

Locurile speciale pentru afişaj electoral în campania electorală  pentru  alegerea membrilor din România în Parlamentul European  din data de 26 mai  2019, sunt stabilite după cum urmează:

 • Str. N. Titulescu - zona complex „Mercur”
 • Str. N. Titulescu -în faţa bl.B53
 • Intersecţie str. N. Titulescu – str. V. Alecsandri (Grădiniţa nr. 1)
 • B-dul M. Viteazu -între bl.F9 şi baterie chioşcuri parcare
 • B-dul M. Viteazu -zona parc „Minerul”
 • B-dul M. Viteazu zona bl.91
 • Intersecţia str. Pinului- str. Romană- str. Dorobanţi ( cartier Brazi)
 • Cartier Sohodol- str. Aleea Salcâmilor în faţa magazinului alimentar
 • Cartier  Sohodol (Biserică)
 • Parc Octogon
 • Cartier Micro 3B lângă post trafo
 • Dealu Babii- Căminul Cultural.

În locurile stabilite, afișajul este autorizat cu respectarea normelor privind afișajul electoral prevăzute în Legea nr. 33/2007, numai de către  partidele politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri precum și pentru candidaţii independenţi.

 Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori alt candidat independent.

Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidatul independent poate aplica un singur afiș electoral.

Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

 În alte locuri decât cele stabilite, afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.

 În aplicarea prevederilor art. 40 alin (12) din Legea  nr. 33/2007*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European – republicată,  Poliția Locală Vulcan asigură integritatea panourilor şi a afişelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală.

PRIMAR SECRETAR
Ing. GHEORGHE ILE Jr. GABRIEL VELEA

 

 
Close Search Window