Antonie Ionut Cinda

Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. în acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifică, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante.

https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window