administrator

Una dintre cele mai importante hotărâri ale consilierilor locali, vizează proiectul de REABILITARE TERMICĂ - UN PLUS DE CĂLDURĂ PENTRU CETĂȚENI, în care sunt cuprinse 4 blocuri: blocul 44 - b-dul Mihai Viteazu, blocurile D5 și D9 și blocul T. Finanțarea pentru acest proiect a fost actualizată conform Ordonanței 114.

Ieri a fost aprobată hotărârea privind actulizarea bugetului acestui proiect și cota de co-finanțare ce revine UAT Vulcan și Asociațiilor de proprietari, astfel:

ART. 1 Se aprobă cererea de finanțare pentru proiectul REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CĂLDURA PENTRU CETĂȚENI –valoarea totală a proiectului, în cuantum totală de 4,370,045.55 lei inclusiv TVA din care valoare totală eligibilă 4,102,934.06 lei și valoare totală neeligibilă de 267.111,49 lei, conform Cererii de finanțare prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT municipiul Vulcan, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.908.285,13 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CĂLDURA PENTRU CETAȚENI.

ART.3 Se aprobă contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 935.273,56lei reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, prevazută în Anexa 2 – Buget Macheta D, care face parte din prezenta hotărâre.
ART.4 Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 66,777.87 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.
ART.5 Se aprobă acordarea de ajutor de natură socială, unor categorii de proprietari, în conformitate cu legislația în vigoare, cota de participare a acestora fiind de minim 3,5% în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale. Diferența până la 25%, rezultată la data recepției de terminare a lucrărilor nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari, 
ART.6 Se aprobă mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin Asociației de proprietari, respectiv 50% din sumă la data demarării procedurii de achiziție publică și 50% din valoare la data semnării contractului de lucrări.
ART.7 Se împuternicește Primar, ILE GHEORGHE, în calitate de reprezentant legal să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Vulcan.

Close Search Window