administrator

Comisia Europeanã a lansat în anul 2017 Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție, fiind una dintre principalele mãsuri ale pachetului „Energie curatã pentru toþi europenii", facilitând dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung în regiunile carbonifere, în scopul lansãrii procesului de tranziție și ca rãspuns la dificultãțile sociale și de mediu.  

România a aderat la aceastã platformã la începutul anului 2018, iar Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și-a asumat rolul de coordonator al Inițiativei pentru regiunea Valea Jiului și a întreprins o serie de demersuri în acest sens, printre care și inițierea Memorandumului Aprobarea Planului de mãsuri pentru implementarea Inițiativei privind regiunile carbonifere în tranziție pentru Valea Jiului (aprobat de Guvern în 4 octombrie 2018). Una dintre mãsurile asumate prin Memorandum este realizarea unei consultãri publice pentru identificarea unor soluții de revigorare a Vãii Jiului și crearea cadrului partenerial cu societatea civilã pe aceastã temã. 

În data de 13 noiembrie 2018, MFE a lansat consultarea publicã pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilã și identificarea unor soluții de revigorare a Vãii Jiului.

Vã transmitem atașat scrisoarea oficialã prin care vã rugãm sã ne sprijiniți în acest demers privind identificarea unor soluții de revigorare a Vãii Jiului, prin completarea formularului, conform procedurii stabilite.  

De asemenea, vã solicitãm sprijinul în vederea diseminãrii anunțului cãtre toți actorii interesați cat si publicarea pe site-ul primariei, în vederea eficientizãrii procesului de consultare publicã. 

Toate informațiile necesare le puteți regãsi pe site-ul MFE, accesând urmãtorul link: http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/2562-ministerul-fondurilor-europene-lanseaza-consultarea-publica-destinata-identificarii-unor-solutii-de-revigorare-a-vaii-jiului-in-contextul-aderarii-la-platforma-pentru-regiunile-carbonifere-in-tranzitie

sau pe site-ul www.fonduri-ue.ro, la secțiunea ”Noutãți”

Close Search Window