administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN

Nr. 2003/10.11.2020

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului susţinut în perioada 02-05.11.2020 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan:

 

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt care candidează

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1

VAGO ANGELA

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

88

78

83

ADMIS

2

KOSZTINAȘ TEODOR

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

20

-

-

RESPINS

 

Afişat în 10.11.2020, ora 1100

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS,

SOO HILDA

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN

Nr. 2003/10.11.2020

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului susţinut în perioada 02-05.11.2020 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan:

 

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt care candidează

Punctaj

 proba practică

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1

HORVATH IONIȚĂ

Muncitor necalificat – Compartiment Salubrizare

80

70

75

ADMIS

2

HORVATH IOAN

Muncitor necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

75

60

67,5

ADMIS

3

TORDAT SIMONA

Muncitor necalificat – Compartiment Salubrizare

75

40

-

RESPINS

4

CALOTA CAMELIA

Muncitor necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

80

45

-

RESPINS

 

Afişat în 10.11.2020, ora 1100

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS,

SOO HILDA

 

Close Search Window