Antonie Ionut Cinda

Este strict interzisă arderea resturilor vegetale și a materialelor de orice natură în aer liber direct pe sol și folosirea focului ca mijloc de igienizare pentru terenuri!

CONFORM ART.96, pct.3, DIN O.U.G. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, CONSTITUIE CONTRAVENȚIE ȘI SE SACȚIONEAZĂ cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei , pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei  la 100.000 lei, pentru persoane juridice:

  • obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a NU ARDE şi de a preveni arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase;

SE INTERZICE ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ORICE FEL PRIN ARDERE PRECUM ȘI ABANDONAREA ACESTORA PE SPAȚIILE VERZI!

Close Search Window