administrator

Aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020

În baza adreselor unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan, un număr de 163 de elevi vor beneficia de burse de ajutor social, 225 de elevi vor beneficia de burse de merit şi 36 de elevi vor beneficia de burse de studiu.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.

S-a propus de către iniţiator ca bursele care se vor acorda elevilor care studiază în instituţiile de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Vulcan, să fie în cuantum de:
- 80 lei/lună pentru burse de performanță,
- 60 lei/elev/lună pentru bursa de merit;
- 50 lei/elev/lună pentru bursa de studiu;
- 40 lei/elev/lună pentru burse de ajutor social.

Prin adresele înregistrate la Primăria mun. Vulcan sub nr. 34997-35160-35161, 35250, 35375 transmise de către Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu ’’, Şcoala Gimnazială nr. 6 şi respectiv Şcoala Gimnazială nr. 4 Vulcan, ,, Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ sus menţionate au comunicat propunerile de acordare a burselor pentru anul şcolar 2019-2020:

Liceul tehnologic ,, Mihai Viteazu ’’
(1) Învăţământ preșcolar, primar şi gimnazial:
- burse de merit – 9
- burse de studiu - 1
- burse de ajutor social - 4
(2) Învăţământ liceal:
- burse de merit - 54
- burse de studiu - 10
- burse de ajutor social - 11
(3) Şcoala Gimnazială nr. 5:
- burse de merit - 55
- burse de studiu - 8
- burse de ajutor social - 17

Şcoala Gimnazială nr. 6
- burse de merit-24
- burse de studiu-2
- burse de ajutor social-93

Școala Gimnazială nr. 4
- burse de merit – 83
- burse de studiu - 15
- burse de ajutor social - 38

Close Search Window