System Administrator

În atenția: proprietarilor/deținătorilor de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, căilor ferate, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Municipiului Vulcan, jud. Hunedoara.

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Primăria Municipiului Vulcan aduce la cunoștință publică că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, căilor ferate, lacurilor și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA pentru a evita instalarea și răspândirea acesteia pe terenurile intravilane sau extravilane.

Ambrozia este considerată una dintre cele mai nocive plante din lume (cu răspândire rapidă și pe teritoriul României), fiind vinovată de acțiunile alergice grave pe care le provoacă oamenilor în perioada înfloririi datorită cantității mare de polen produsă de plantă.

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Conform art.3 din Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia constituie  contravenţie nerespectarea prevederilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Mai multe informații despre buruiana ambrozia:

  • http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combate re.pdf
  • Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruieniiambrosia, cu modificările și completările ulterioare
  •  Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, cu modificările și completările ulterioare.
Close Search Window