Anunț de participare documentatii tehnice punct termin C2, C3, D, E

In baza prevederilor art. 7, alin. (5), din Legea nr. 98/2016, Primaria Municipiului Vulcan achizitioneaza prin modalitatea de achizitie directa serviciile reprezentant intocmire documentatii tehnico-economice pentru construire punct termin camine sociale C2, C3 si pavilioane D si E

Pentru mai multe detalii, efectuati click mai jos: