Anunt dezbatere proiecte de hotarare

Aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că în şedinţa Consiliului local al municipiului Vulcan din luna martie 2018, se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre care fac obiectul Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 12.03.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 12 martie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Protecţie socială, autoritate tutelară, protecţia copilului
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii publice

Citeste tot articolul »

Anunt dezbatere publica

Prin prezenta va aducem la cunistinta ca din motive obiective dezbaterea publica a proiectului de buget pe anul 2018 nu va mai avea loc in data de 25.01.2019 ora 11, ci in data de 30.01.2018 ora 11, in Sala de sedinte a Primariei municipiului Vulcan.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 08-13.02.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 08–13.02.2018 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 •  2 posturi de paznic – Serviciul public de pază;
 •  1 post de muncitor calificat (mecanic), treapta I –Administrarea domeniului schiabil.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 15.01.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 15 ianuarie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • 1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Informatică
 • 2 Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii publice

Citeste tot articolul »

Anunt proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor pe 2018

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr. 117/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna decembrie 2017.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 07.12.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 7-12 decembrie 2017 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • 1 post de inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Coordonare activităţi asociaţii de proprietari
 • 2 posturi de casier – Serviciul Impozite şi taxe

Citeste tot articolul »

Anunt proiect deszapezire

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire manuală alei și trotuare, practicat de operatorul S. C. PREGOTERM S. A., în sezonul rece 2017/2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna noiembrie 2017.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 27.11.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 27 noiembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Informatica
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Achizitii publice

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 20.11.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 27 noiembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • 1 post îngrijitor – Compartiment Administrativ deservire
 • 1 post muncitor calificat (drujbist), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţele stradale

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs, rezultate concurs

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 21 august 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

Citeste tot articolul »

Anunt de participare

In baza prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, Primaria Municipiului Vulcan achizitioneaza prin modalitatea de achizitie directa serviciile reprezentant Dirigentie de santier pentru lucrarea "Refunctionalizarea Caminelor C2, C3 in locuinte sociale".

Citeste tot articolul »

Anunț seminar ADR Vest pentru IMM-uri

Primăria municipiului Vulcan anunță organizarea seminarului de informare pentru POR 2014-2020, Prioritate de Investiții 2.2 "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor", în vederea accesării de fonduri europene pentru IMM-uri

Citeste tot articolul »