Anunț de participare - intorcmire documentatii tehnice pentru extinderea sediului primariei

In baza prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, Primaria Municipiului Vulcan achizitioneaza prin modalitatea de achizitie directa serviciile reprezentand intocmire documentatii tehnice pentru extinderea sediului primariei

Pentru mai multe detalii, efectuati click mai jos: