Anunt - concurs 08-13.02.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 08–13.02.2018 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

  •  2 posturi de paznic – Serviciul public de pază;
  •  1 post de muncitor calificat (mecanic), treapta I –Administrarea domeniului schiabil.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 15.01.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 15 ianuarie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  • 1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Informatică
  • 2 Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii publice

Citeste tot articolul »

Anunt proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor pe 2018

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr. 117/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna decembrie 2017.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 07.12.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 7-12 decembrie 2017 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  • 1 post de inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Coordonare activităţi asociaţii de proprietari
  • 2 posturi de casier – Serviciul Impozite şi taxe

Citeste tot articolul »

Anunt proiect deszapezire

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire manuală alei și trotuare, practicat de operatorul S. C. PREGOTERM S. A., în sezonul rece 2017/2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna noiembrie 2017.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 27.11.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 27 noiembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  • Inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Informatica
  • Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Achizitii publice

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 20.11.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 27 noiembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  • 1 post îngrijitor – Compartiment Administrativ deservire
  • 1 post muncitor calificat (drujbist), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţele stradale

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs, rezultate concurs

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 21 august 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

Citeste tot articolul »

Anunt de participare

In baza prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, Primaria Municipiului Vulcan achizitioneaza prin modalitatea de achizitie directa serviciile reprezentant Dirigentie de santier pentru lucrarea "Refunctionalizarea Caminelor C2, C3 in locuinte sociale".

Citeste tot articolul »

Anunț seminar ADR Vest pentru IMM-uri

Primăria municipiului Vulcan anunță organizarea seminarului de informare pentru POR 2014-2020, Prioritate de Investiții 2.2 "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor", în vederea accesării de fonduri europene pentru IMM-uri

Citeste tot articolul »

Anunț preschimbare acte identitate

Serviciul Public Comunicar Local de Evidență a Persoanelor vă informează: Conform prevederilor art. 18, alin. 2, din Ordonanța de Urgență nr. 87/2005, cu 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acetuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate

Citeste tot articolul »