Hartă site


 • Primăria
 • Conducerea primăriei
 • Primar
 • Viceprimar
 • Secretar
 • Director economic
 • Director tehnic
 • Director Administrarea domeniului public si privat
 • Organigrama instituţiei
 • Servicii publice
 • Direcţii şi servicii
 • Taxe si impozite
 • Formulare taxe și impozite
 • Inscrisuri 2012
 • Inscrisuri 2013
 • Inscrisuri 2014
 • Inscrisuri 2015
 • Inscrisuri 2016
 • Inscrisuri 2017
 • Inscrisuri 2018
 • Achizitii publice
 • Anunț de participare documentatii tehnice punct termin C2, C3, D, E
 • Invitație participare nr. 23757/27.06.2017 - servicii de spalatorie auto
 • Anunt de participare
 • Anunț de participare - lucrări pentru construire punct termic cămine sociale - lot 1
 • Anunț de participare - intorcmire documentatii tehnice pentru extinderea sediului primariei
 • Proiecte cu finantare nerambursabila
 • Proiecte implementate
 • Proiecte in curs de implementare
 • Acum pentru viitorul Vulcanului
 • Anunț de presa
 • Anunturi puse in comunitati
 • Intalnire publica 13 octombrie 2017
 • Invitatie seminar 27.10.2017
 • Galerie foto
 • Fotografii conferinta 23 august 2017
 • Fotografii 11-12 octombrie 2017
 • Fotografii din comunitate
 • Anunț - grup acțiunie locală - 17.11.2017
 • Strategia de dezvoltare locala Vulcan 2017-2020
 • Programul national de dezvoltare locala - etapa 2
 • Galerie foto
 • Rapoarte
 • Raport primar pe anul 2016
 • Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2017
 • Cod de conduită
 • Dispoziții ale Primarului
 • Dispoziții pe 2017
 • Dispoziții pe 2018
 • Declaraţii de avere
 • Declarații de avere 2016
 • Declaraţii de interese
 • Declarații de interese 2016
 • Știri
 • SIS II - Sistemul de informații Schengen II
 • Scrisoarea primarului - 2012
 • Scrisoarea primarului - 2013
 • Scrisoarea primarului - 2014
 • Scrisoarea primarului - 2015
 • SOLVIT
 • Anunțuri
 • Anunțuri angajare
 • Anunt - concurs ingrijitor
 • Anunt - concurs sef serviciu si electrician
 • Anunt - concurs, rezultate concurs
 • Anunt - concurs 27.11.2017
 • Anunt - concurs 20.11.2017
 • Anunt - concurs 07.12.2017
 • Anunt - concurs 15.01.2018
 • Anunt - concurs 08-13.02.2018
 • Anunt - concurs 12.03.2018
 • Anunțuri diverse
 • Anunț seminar ADR Vest pentru IMM-uri
 • Anunț redistribuire alimente
 • Anunț atestare persoane fizice pentru administrator
 • Anunt proiect deszapezire
 • Anunt - repartizarea locuințelor sociale din Municipiul Vulcan
 • Anunt proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor pe 2018
 • Anunt instiintare exercitiu alarmare
 • Anunt dezbatere publica
 • Anunt instiintare exercitiu alarmare
 • Anunt dezbatere proiecte de hotarare
 • Consiliul Local
 • Componență
 • Hotărâri ale CL
 • Hotarâri ale CL pe 2013
 • Hotarâri ale CL pe 2014
 • Hotarâri ale CL pe 2015
 • Hotarâri ale CL pe 2016
 • Hotarâri ale CL pe 2017
 • Hotarâri ale CL pe 2018
 • Proiecte de hotărâri
 • Proiecte de hotarari pe 2012
 • Proiecte de hotarari pe 2013
 • Proiecte de hotarari pe 2014
 • Proiecte de hotarari pe 2015
 • Proiecte de hotarari pe 2016
 • Proiecte de hotarari pe 2017
 • Proiecte de hotarari pe 2018
 • Procese verbale
 • Procese verbale ale ședintelor din 2017
 • Procese verbale ale ședintelor din 2018
 • Ordinea de zi
 • Minutele
 • Declarații de avere
 • Legislatura 2016-2020
 • Declarații de avere 2017
 • Declarații de interese
 • Legislatura 2016-2020
 • Declarații de interese 2017
 • Rapoarte de activitate
 • Legislatura 2012-2016
 • Informații publice
 • Despre Vulcan
 • Harta municipiului Vulcan
 • Buget
 • Bugetul pe 2016
 • Bugetul pe 2017
 • Bugetul pe 2018
 • Situații financiare
 • Datorie publică
 • Corp control comercial
 • Formulare și acte necesare
 • Arhiva anunturi
 • Program de lucru cu publicul
 • Cetățeni de onoare
 • Orașe înfrățite
 • Strategii de dezvoltare
 • Legislație
 • Proiecte
 • Finanțări nerambursabile
 • Complex Proeuropa
 • Centrul Sansa
 • Statia de sortare a deseurilor
 • Proiect Bulevard
 • Proiect scoli
 • INTERREG IV C IN CURS
 • Program tineret
 • Gradinita nr. 1
 • Modernizare drumuri si alei
 • City for Citizens, Citizens for City
 • Modernizarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan
 • Voluntarul
 • Condiţii mai bune pentru o sănătate mai bună
 • Informare «Agenda Caravana CLLD»
 • Firme
 • Învățământ
 • Licitații
 • Locuri de muncă
 • Timp liber
 • Pasul Vulcan
 • Politică cookie-uri
 • Servicii publice
 • Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
 • Anunț preschimbare acte identitate
 • Raspuns solicitare 284/07.02.2018
 • Stare civila
 • Publicații căsătorii 2012
 • Publicații căsătorii 2013
 • Publicații căsătorii 2014
 • Publicații căsătorii 2015
 • Publicații căsătorii 2016
 • Publicații căsătorii 2017
 • Publicații căsătorii 2018
 • Asistenta sociala
 • Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Certificate de urbanism 2017
 • Certificate de urbanism 2018
 • Autorizatii de construire
 • Autorizatii de construire 2017
 • Autorizatii de construire 2018
 • Servicii electronice
 • Comunicare
 • Publicatii
 • Vulcan Info
 • Contact