Anunț de participare - lucrări pentru construire punct termic cămine sociale - lot 1

In baza prevederilor art. 7, alin. (5), coroborat cu art. 19 din Legea nr. 98/2016, Primaria Municipiului Vulcan achiziționează prin modalitatea de achiziție directă Lucrări pentru construire punct termic cămine sociale - lot 1.

Pentru mai multe detalii, efectuati click mai jos: