Instruirea angajaților UAT Municipiul Vulcan implicați în autoevaluarea CAF