Un plus de transparență, etică și integritate

Activitatea A1. Management de proiect
Activitatea A2. Informare si publicitate
 
Activitatea A3. Elaborarea si implementarea unei proceduri interne care vizeaza etica si integritatea functionarilor in exercitarea atributiilor din autoritatea publica locala

Activitatea A4 - Elaborarea unui Ghid de bune practici privind combaterea fenomenului coruptiei in administratia publica locala, cresterea transparentei si prevenirea conflictului de interese