Anunt proiect deszapezire

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire manuală alei și trotuare, practicat de operatorul S. C. PREGOTERM S. A., în sezonul rece 2017/2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna noiembrie 2017.

Mai multe detalii gasiți mai jos: