Anunt concurs de recrutare si selectie personal din afara organigramei

Primăria Municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, judeţul Hunedoara, organizează concurs de selecție pentru angajarea pe perioadă determinată a următoarelor tipuri de experți, personal contractual, în vederea implementării proiectului „UN PLUS DE TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE":

  • 2 posturi de expert elaborare ghid de bune practici, pe o perioadă determinată de 2 luni pentru colectarea datelor și cazurilor concrete din autoritatea publică a solicitantului în vederea elaborării ghidului de bune practici privind combaterea fenomenului corupției în administrația publică locală, creșterea transparenței și prevenirea conflictului de interese (colectare date);

Citeste tot articolul »

Anunt exercitiu de alarmare - 12 septembrie 2018

În data de 19.09.2018, orele 11,00, în Municipiul Vulcan se va desfăşura un EXERCITIU DE ALARMARE cu tema CUTREMUR.

Scopul exerciţiului este eficientizarea activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru asigurarea unui management unitar în cazul producerii unei situatii de urgenta.

Citeste tot articolul »

Anunt licitatie

Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediul în b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail:primvulcan@yahoo.com, organizează în data de 12.09.2018, ora 10°0 , licitaţie publică cu strigare pentru concesionarea unui număr de 27 parcele teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, situate în zona Pasul Vîlcan (17 parcele) şi La Trei Fagi (1O parcele), parcele rămase neatribuite în urma licitaţiei din data de 08.08.2018.

Citeste tot articolul »

Anunt licitatie concesionare teren - parc "Pump Track"

Consiliul Local al municipiului Vulcan, cu sediul în b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail:primvulcan@yahoo.com, organizează în data de 30.07.2018, ora 1000, licitaţie publică pentru concesionarea unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, în suprafaţă de 1580 mp situat în Pasul Vîlcan, în vederea amenajării unui parc “Pump Track”.

Citeste tot articolul »

Anunt Grup Actiune Locala - municipiul Vulcan

Anunt Grup Actiune Locala - municipiul Vulcan organizeaza selectie pentru ocuparea unui post de manager pentru GAL si 2 experti (cu norma intreaga, pentru o perioada de 36 de luni de la momentul semnarii contractului de finantare, dintre care unul pentur partea economica a GAL-ului)

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 24-30.05.2018 - muncitori calificați (zidar și drujbist)

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 24–30.05.2018 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

  • 1 post muncitor calificat (zidar), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţle stradale;
  • 1 post muncitor calificat (drujbist), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţle stradale;

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 14.05.2018 - inspector, clasa I, asistenta sociala

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în data de 14 mai 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Protecţie socială, autoritate tutelară, protecţia copilului.

Citeste tot articolul »

Anunț servicii publicitate - cod proiect SIPOCA 79

În baza prevederilor art. 7, alin. (5) din legea nr. 98/2016, Primăria municipiului Vulcan achiziționează prin modalitatea de achiziție directă ”Servicii pentru difuzarea în mass-media a materialelor informative în cadrul proiectului Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan, cod SIPOCA 79

Citeste tot articolul »

Anunt exercitiu de alarmare

În data de 0.03.2018, în intervalul orar 10:00 - 11:00, la nivelul Municipiului Vulcan se va desfășura un EXERCIȚIU de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență și protecție civilă

Citeste tot articolul »

Anunt dezbatere proiecte de hotarare

Aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că în şedinţa Consiliului local al municipiului Vulcan din luna martie 2018, se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre care fac obiectul Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 12.03.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 12 martie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Protecţie socială, autoritate tutelară, protecţia copilului
  • Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii publice

Citeste tot articolul »