Anunt licitatie concesionare teren - parc "Pump Track"

Consiliul Local al municipiului Vulcan, cu sediul în b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail:primvulcan@yahoo.com, organizează în data de 30.07.2018, ora 1000, licitaţie publică pentru concesionarea unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, în suprafaţă de 1580 mp situat în Pasul Vîlcan, în vederea amenajării unui parc “Pump Track”.

Citeste tot articolul »

Anunt Grup Actiune Locala - municipiul Vulcan

Anunt Grup Actiune Locala - municipiul Vulcan organizeaza selectie pentru ocuparea unui post de manager pentru GAL si 2 experti (cu norma intreaga, pentru o perioada de 36 de luni de la momentul semnarii contractului de finantare, dintre care unul pentur partea economica a GAL-ului)

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 24-30.05.2018 - muncitori calificați (zidar și drujbist)

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 24–30.05.2018 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 1 post muncitor calificat (zidar), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţle stradale;
 • 1 post muncitor calificat (drujbist), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţle stradale;

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 14.05.2018 - inspector, clasa I, asistenta sociala

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în data de 14 mai 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Protecţie socială, autoritate tutelară, protecţia copilului.

Citeste tot articolul »

Anunț servicii publicitate - cod proiect SIPOCA 79

În baza prevederilor art. 7, alin. (5) din legea nr. 98/2016, Primăria municipiului Vulcan achiziționează prin modalitatea de achiziție directă ”Servicii pentru difuzarea în mass-media a materialelor informative în cadrul proiectului Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan, cod SIPOCA 79

Citeste tot articolul »

Anunt exercitiu de alarmare

În data de 0.03.2018, în intervalul orar 10:00 - 11:00, la nivelul Municipiului Vulcan se va desfășura un EXERCIȚIU de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență și protecție civilă

Citeste tot articolul »

Anunt dezbatere proiecte de hotarare

Aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că în şedinţa Consiliului local al municipiului Vulcan din luna martie 2018, se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre care fac obiectul Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 12.03.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 12 martie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Protecţie socială, autoritate tutelară, protecţia copilului
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii publice

Citeste tot articolul »

Anunt dezbatere publica

Prin prezenta va aducem la cunistinta ca din motive obiective dezbaterea publica a proiectului de buget pe anul 2018 nu va mai avea loc in data de 25.01.2019 ora 11, ci in data de 30.01.2018 ora 11, in Sala de sedinte a Primariei municipiului Vulcan.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 08-13.02.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 08–13.02.2018 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 •  2 posturi de paznic – Serviciul public de pază;
 •  1 post de muncitor calificat (mecanic), treapta I –Administrarea domeniului schiabil.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 15.01.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 15 ianuarie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • 1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Informatică
 • 2 Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii publice

Citeste tot articolul »

Anunt proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor pe 2018

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr. 117/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna decembrie 2017.

Citeste tot articolul »

Anunt - concurs 07.12.2017

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 7-12 decembrie 2017 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • 1 post de inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Coordonare activităţi asociaţii de proprietari
 • 2 posturi de casier – Serviciul Impozite şi taxe

Citeste tot articolul »

Anunt proiect deszapezire

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1-2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul municipiului Vulcan aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire manuală alei și trotuare, practicat de operatorul S. C. PREGOTERM S. A., în sezonul rece 2017/2018, care se va dezbate în ședința Consiliului local din luna noiembrie 2017.

Citeste tot articolul »