Anunt publicitar

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de  02.07.2019, ora 1200, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii unui teren  în aparținând domeniului public, în suprafaţă de 4,5  mp , situat în Vulcan, str. Șt.O.Iosif, nr.5.

Citeste tot articolul »

Anunt UPFR

Având în vedere adresa de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 22746/21.05.2019, - agentul economic care comunică public muzică, indiferent de sursa pe care o utilizează, în spaţiul pe care îl deţine şi în care are acces publicul, are obligaţia legală de a solicita şi de a obţine Autorizaţia - Licenţa în baza Legii nr.8/1996 republicată în Monitorul Oficial nr.489/14.06.2018 şi în conformitate cu Decizia ORDA nr. 120/2016 şi Decizia ORDA nr. 10/2016.

Citeste tot articolul »

Anunt selectie dosare concurs 18 iunie 2019

Astăzi, 12.06.2019, s-a afişat la avizierul Primăriei Municipiului Vulcan rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul ce va fi organizat în 18 iunie 2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan.

Citeste tot articolul »

Anunt concurs 28.06.2019 - 02.07.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 28.06–02.07.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 1 post de inspector de specialitate, grad II  – Compartiment Administrare Fond Locativ;
 • 1 post de şef formaţie muncitori  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
 • 1 post de şef formaţie muncitori – Compartiment Salubrizare;

Citeste tot articolul »

Anunt concurs 27.06.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 27.06–01.07.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 10 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment Salubrizare;
 • 9 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
 • 1 post de îngrijitor spaţii verzi – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat

Citeste tot articolul »

Anunt colectare deseuri voluminoase

În urma adresei Asociației de Dezvoltare intercomunitara - Sistemul integrat de Gestionare a Deșeurilor - Hunedoara cu nr. 1399/21.05.2019, prin care ni se solicită grafic de colectare a deșeurilor voluminoase cod 20 03 07, vă informăm că pe raza U. A. T.-ului Vulcan, colectarea acestui tip de deșeu, în luna iunie, se va realiza în data de 15.06.2019, în intervalul orar 12:00 - 16:00

Citeste tot articolul »

Anunt concurs - 15.05.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 15–20.05.2019 a concursului pentru ocuparea următorului post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • muncitor calificat (electrician), tr. IV – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat

Citeste tot articolul »

Locurile speciale pentru afişaj electoral în campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European 2019

 • Str. N. Titulescu - zona complex ,,Mercur”
 • Str. N. Titulescu - în faţa bl. B53
 • Intersecţie str. N. Titulescu - str. V. Alecsandri (Grădiniţa nr. 1)
 • B-dul M. Viteazu -între bl. F9 şi baterie chioşcuri parcare
 • B-dul M. Viteazu-zona parc ..Minerul”
 • B-dul M. Viteazu , zona bl. 91
 • Intersecţia str. Pinului- str. Romană- str. Dorobanţi ( cartier Brazi)
 • Cartier Sohodol- str. Aleea Salcâmilor în faţa magazinului alimentar
 • Cartier Micro 3B lângă post trafo
 • Cartier Sohodol (Biserică)
 • Parc Octogon
 • Dealu Babii - Căminul Cultural

Citeste tot articolul »

Anunt licitatie - Pasul Vilcan

Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediul în b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail: primvulcan@yahoo.com, organizează în data de 21.02.2019, ora 1000, licitaţie publică cu strigare pentru concesionarea unui număr de 19 parcele teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, situate în zona Pasul Vîlcan (9 parcele) şi La Trei Fagi (10 parcele), parcele rămase neatribuite în urma licitaţiei din data de 12.09.2018.

Citeste tot articolul »

Anunt concurs - 21.01.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în data de 21 ianuarie 2019 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Urbanism, protecţia mediului

Citeste tot articolul »

Anunt concurs - 14.01.2018

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în data de 14 ianuarie 2019 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 • 1. Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar contabilitate

Citeste tot articolul »

Anunt licitatie - inchiriere locuri de parcare

Primăria Municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 20.12.2018, ora 10, la sediul Primăriei Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii locurilor de parcare pentru autoturisme, din parcările de reşedinţă amenajate pe b-dul Mihai Viteazu, zona Dincă, respectiv: zona blocurilor 76-69 (anexa nr.1); zona blocurilor 80÷82 şi 76 (anexa nr.2).

Citeste tot articolul »

Anunt concurs - 04.12.2018

Primăria Municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, judeţul Hunedoara, organizează concurs de selecție pentru angajarea pe perioadă determinată a următoarelor tipuri de experți, personal contractual, în vederea implementării proiectului „HAI LA ŞCOALĂ! O ŞANSĂ PENTRU VIITOR!”:

 • 1 post de coordonator activitate, pe o perioadă determinată de 29 luni;
 • 1 post de expert parteneriat şi informare, pe o perioadă determinată de 29 luni;
 • 1 post de expert asistenţă socială, pe o perioadă determinată de 29 luni.

Citeste tot articolul »