Anunt concurs

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 31.07–02.08.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 1 post de inspector de specialitate, grad II  – Compartiment Administrare Fond Locativ;
 • 1 post de şef formaţie muncitori  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
 • 1 post de şef formaţie muncitori – Compartiment Salubrizare;

Citeste tot articolul »

Anunt concurs

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 01–05.08.2019a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 3 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment Salubrizare;
 • 2 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
 • 1 post de îngrijitor spaţii verzi – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;

Citeste tot articolul »

Anunt concurs electrician

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 11–16.07.2019 a concursului pentru ocuparea următorului post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • muncitor calificat (electrician), tr. IV – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

Citeste tot articolul »

Anunt selectie dosare concurs 18 iunie 2019

Astăzi, 12.06.2019, s-a afişat la avizierul Primăriei Municipiului Vulcan rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul ce va fi organizat în 18 iunie 2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan.

Citeste tot articolul »

Anunt publicitar

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de  02.07.2019, ora 1200, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii unui teren  în aparținând domeniului public, în suprafaţă de 4,5  mp , situat în Vulcan, str. Șt.O.Iosif, nr.5.

Citeste tot articolul »

Anunt UPFR

Având în vedere adresa de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 22746/21.05.2019, - agentul economic care comunică public muzică, indiferent de sursa pe care o utilizează, în spaţiul pe care îl deţine şi în care are acces publicul, are obligaţia legală de a solicita şi de a obţine Autorizaţia - Licenţa în baza Legii nr.8/1996 republicată în Monitorul Oficial nr.489/14.06.2018 şi în conformitate cu Decizia ORDA nr. 120/2016 şi Decizia ORDA nr. 10/2016.

Citeste tot articolul »

Anunt concurs 28.06.2019 - 02.07.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 28.06–02.07.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 1 post de inspector de specialitate, grad II  – Compartiment Administrare Fond Locativ;
 • 1 post de şef formaţie muncitori  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
 • 1 post de şef formaţie muncitori – Compartiment Salubrizare;

Citeste tot articolul »

Anunt concurs 27.06.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 27.06–01.07.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • 10 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment Salubrizare;
 • 9 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
 • 1 post de îngrijitor spaţii verzi – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat

Citeste tot articolul »

Anunt colectare deseuri voluminoase

În urma adresei Asociației de Dezvoltare intercomunitara - Sistemul integrat de Gestionare a Deșeurilor - Hunedoara cu nr. 1399/21.05.2019, prin care ni se solicită grafic de colectare a deșeurilor voluminoase cod 20 03 07, vă informăm că pe raza U. A. T.-ului Vulcan, colectarea acestui tip de deșeu, în luna iunie, se va realiza în data de 15.06.2019, în intervalul orar 12:00 - 16:00

Citeste tot articolul »

Anunt concurs - 15.05.2019

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 15–20.05.2019 a concursului pentru ocuparea următorului post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • muncitor calificat (electrician), tr. IV – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat

Citeste tot articolul »

Locurile speciale pentru afişaj electoral în campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European 2019

 • Str. N. Titulescu - zona complex ,,Mercur”
 • Str. N. Titulescu - în faţa bl. B53
 • Intersecţie str. N. Titulescu - str. V. Alecsandri (Grădiniţa nr. 1)
 • B-dul M. Viteazu -între bl. F9 şi baterie chioşcuri parcare
 • B-dul M. Viteazu-zona parc ..Minerul”
 • B-dul M. Viteazu , zona bl. 91
 • Intersecţia str. Pinului- str. Romană- str. Dorobanţi ( cartier Brazi)
 • Cartier Sohodol- str. Aleea Salcâmilor în faţa magazinului alimentar
 • Cartier Micro 3B lângă post trafo
 • Cartier Sohodol (Biserică)
 • Parc Octogon
 • Dealu Babii - Căminul Cultural

Citeste tot articolul »