primarStimate vizitator,

Îți trimit un gând bun din partea administrației municipiului Vulcan și te invit să faci o plimbare virtuală prin comunitatea noastră. Sunt onorat să îți spun că ceea ce vei vedea și citi despre noi este cartea noastră de vizită, pe care ne străudim să o actualizăm, în condițiile în care municipiul nostru se află într-un proces continuu de dezvoltare și modernizare. Istoria noastră de zonă minieră împletită cu cea a traditțiilor băștinașilor (momârlanii) se adaptează în ultimii ani cerințelor de găsire a unor domenii noi de dezvoltare urbană, economică și socială. Suntem orientați în dezvoltarea turismului în zona montană minunată, Pasul Vâlcan, despre care se va vorbi într-un viitor apropiat ca despre una din zonele turistice montane de referință din România. Căutam ca prin lucrările de investiții publice pe care le derulăm să asigurăm Vulcanului de mâine o infrastructură modernă, europeană, atractivă atât pentur locuitorii urbei noastre cât și pentru cei care ne vzitează. Vulcănenii sunt oameni primitori și prietenoși. Sentimentul de siguranță pe care îl poți simți aici este un lucru firesc, la care se adaugă bucuria de a putea petrece ore minunate de timp liber, într-o natură fascinantă. Îți doresc popas plăcut în dimensiunea virtuală a Vulcanului și te invit să ne fii oaspete de cât mai multe ori!.

Ing. Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan

 • Anunt publicitar

  Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de  02.07.2019, ora 1200, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii unui teren  în aparținând domeniului public, în suprafaţă de 4,5  mp , situat în Vulcan, str. Șt.O.Iosif, nr.5.

  Citeşte tot articolul »
 • Anunt UPFR

  Având în vedere adresa de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 22746/21.05.2019, - agentul economic care comunică public muzică, indiferent de sursa pe care o utilizează, în spaţiul pe care îl deţine şi în care are acces publicul, are obligaţia legală de a solicita şi de a obţine Autorizaţia - Licenţa în baza Legii nr.8/1996 republicată în Monitorul Oficial nr.489/14.06.2018 şi în conformitate cu Decizia ORDA nr. 120/2016 şi Decizia ORDA nr. 10/2016.

 • Anunt selectie dosare concurs 18 iunie 2019

  Astăzi, 12.06.2019, s-a afişat la avizierul Primăriei Municipiului Vulcan rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul ce va fi organizat în 18 iunie 2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan.

 • Colectare deseuri voluminoase - 15.06.2019

 • Anunt concurs 28.06.2019 - 02.07.2019

  Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 28.06–02.07.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

  • 1 post de inspector de specialitate, grad II  – Compartiment Administrare Fond Locativ;
  • 1 post de şef formaţie muncitori  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
  • 1 post de şef formaţie muncitori – Compartiment Salubrizare;

 • Anunt concurs 27.06.2019

  Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 27.06–01.07.2019 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

  • 10 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment Salubrizare;
  • 9 posturi de muncitor necalificat  – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat;
  • 1 post de îngrijitor spaţii verzi – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat

 • Anunt colectare deseuri voluminoase

  În urma adresei Asociației de Dezvoltare intercomunitara - Sistemul integrat de Gestionare a Deșeurilor - Hunedoara cu nr. 1399/21.05.2019, prin care ni se solicită grafic de colectare a deșeurilor voluminoase cod 20 03 07, vă informăm că pe raza U. A. T.-ului Vulcan, colectarea acestui tip de deșeu, în luna iunie, se va realiza în data de 15.06.2019, în intervalul orar 12:00 - 16:00

 • Rezultate finale concurs electrician

  Rezultate finale concurs electrician