Home Telefon : 0254 570 340; 0254 570 011 Harta orasului Alege limba

By P Web Design Company

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE - Legea 52/2003 privind transparenta decizionala -

 

• Anunț Proiect de Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare al Municipiului Vulcan.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare al Municipiului Vulcan pentru activitati privind maturatul manual carosabil si maturatul manual trotuare.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Vulcan.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea Hotărârii nr. 36/2016 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale PREGOTERM S.A. Vulcan.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Cantina de ajutor social” .

• Anunț Proiect de Hotărâre privind completarea HCL 90/2105 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014 - 2020.

• AAnunț Proiect de Hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 21/08.08.2016 a Adunării Generale a Acționărilor Societății Generale Pregoterm S.A. Vulcan.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Vulcan.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiecte finanțate din fonduri publice ale municipiului Vulcan privind sprijinirea Cultelor religioase pe anul 2016.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a Poliție locale a Municipiului Vulcan actualizat martie 2016.

• Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2016,în condițiile legi nr,350/2005 .

• Anunț Proiect de Hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligațiilor fiscale principale restante și scadente la 30 septembrie2015 inclusiv stinse până la 31 martie 2016.

• Anunț Proiect de Hoărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire ”Grădiniță cu program normal nr.4 cu 5 Săli de Grupa” str N.Titulescu FN ; Proiect de Hoărâre privind Regulamentul, condițiile de amplasare și functionare a teraselor sezoniere pe raza Municipiului Vulcan; Proiect de Hoărâre privind organizarea și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fără stăpân.

• Anunt dezbatere proiecte de hotărâre care fac obiectul Legii nr.52 2003 privind transparența decizională în administrația publică Martie 2016(1.Proiect de Hotărâre privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale 2.Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor).

• Anunt sedinta Consiliul Local al municipiului Vulcan din luna Martie 2016 ( 1.Proiectul de hotăre privind darea în folosință gratuita Serviciului Județean de Ambulanta,substiția Vulcan a unui spatiu situat în incinta Spitalului Vulcan si 2.Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Mihai Viteazu Vulcan).

• Anunt sedinta Consiliul Local al municipiului Vulcan din luna Februarie 2016(1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a tarifelor de utilizare stabilite prin HCLnr.4/2016privind stabilirea taxelor de utilizare a unor terenuri din intravilanul Municipiului Vulcan aferente caselor de colonie pentru folosinta agricola si neagricola în anul 2016 si 2.Proiect de hotărâre privind Completarea HCL nr.118/2015 pentru aprobarea tarifelor de folosință a imobilului Sala de sport a municipiului Vulcan si a sălii de sport din incinta Școlii gimnaziale nr.4).

• Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2015.

• Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotarârii nr.108/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2016.

• Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de repartizare a locuințelor sociale pe anul 2016.

• Proiectul de buget pe anul 2016.

• Anunt Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distributie termica incepand cu luna ianuarie 2016.

• Anunt Proiect de Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea respectiv desfasurarea activitatilor si serviciilor de piata in Municipiul Vulcan.

• Anunt dezbatere Proiecte pentru anul 2016.

• Anunț cu privire la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic zonal pentru construire "Gradinita cu program normalnr.4",Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosinta a imobilului "Sala de Sport" ,Proiectul de Hotărâre privind instituirea tarifelor de folositan a salii din incinta Cabanei Caprisoara.

• Hotărâre privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 

•Anunț cu privire la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei De Dezvoltare a Municipiului Vulcan 2014-2020  

•Raport privind activitatea SC TERMOFICARE VULCAN SA  

•Raport Privind activitatea SC PREGOTERM SA 

•Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judetul Hunedoara 

• Proiect de hotarare pentru stabilirea taxelor privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare 2015 

• Proiectul de buget pe anul 2015 si lista obiectivelor de investitii propuse a se realiza pe anul 2015 

• RAPORT CU PRIVIRE LA CONTRACTELE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2014 

• Hotărâre privind stabilirea taxelor de inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului prival al Municipiului Vulcan pentru folosinta agricola si neagricola pentru anul 2015 

• Hotărâre privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015 

• Hotărâre privind aprobarea taxelor de parcare cu plata pe raza municipiului Vulcan incepând cu luna septembrie 2014

• Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de amplasare si autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Vulcan.

• Proiect de hotărâre privind apobarea Planului Urbanistic pentru construirea unei baterii de garaje , str. Ecaterina Teodoroiu FN.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire Biserică greco-catolica Str.N.Titulescu.

Proiectul de buget pe anul 2014 precum si lista obiectivelor de investitii propuse a se realiza în anul 2014.

 Anunţ Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2014.

 Anunţ Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxelor de inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului privat al Primariei Municipiului Vulcan pentru folosinta agricola si neagricola pentru anul 2014.

Anunţ Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor în care se acordă dreptul de acces pe proprietatea publică privată a municipiului Vulcan în vederea instalării,întreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice.

 Anunţ Plan Strategic de dezvoltare Socio-Economic al Municipiului Vulcan.

Anunţ si Hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Vulcan si a Regulamentului.

• Notă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Vulcan si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestuia.

 PUG Municipiul Vulcan.

Proiectul de buget pe anul 2013 precum si lista obiectivelor de investitii propuse a se realiza în anul 2013.

Anunt 27.12.2012.

Anunt 20.11.2012.

Anunt 30.10.2012.


Nota de fundamentare privind Planul Urbanistic Zonal .

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona turistica Pasul Valcan.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona turistica Pasul Valcan.

Proiect privind instituirea restrictiei de circulatie pe biciclete si role in locurile neamenajate pe bulevardul Mihai Viteazu

Proiect privind instituirea restrictiei de circulatie pe biciclete si role in locurile neamenajate pe bulevardul Mihai Viteazu

Proiect privind instituirea restrictiei de circulatie pe biciclete si role in locurile neamenajate pe bulevardul Mihai Viteazu

Proiect de Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC APASERV VALEA JIULUI SA PETROSANI

Anunt  privind audierea publica cu privire la initierea unui proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare si delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Vulcan


Proiect de Hotarare privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat de pe raza municipiului Vulcan

21 octombrie 2010 Anunt privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii în domeniul gospodaririi municipiului Vulcan

15 noiembrie 2010 Proiect de Hotarare stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

28 decembrie 2010 Dezbatere publica cu privire la Proiectul de buget pe anul  2011

21 iunie 2011 Proiect de Hotarare privind scaderea tarifelor de colectare, transport deseuri menajere din municipiul Vulcan


22  noiembrie 2011 Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

• LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Vizitatori - 1047
Accesari   - 1082