Home Telefon : 0254 570 340; 0254 570 011 Harta orasului Alege limba

By P Web Design Company

COMPARTIMENTUL CADASTRU AGRICULTURA

• ADEVERINTA DE INTRAVILAN - acte necesare :
-        cerere din partea solicitantului cu specificarea suprafetei de teren pentru care se solicita eliberarea adeverintei, indicarea locului unde se afla terenul precum si motivul pentru care solicita adeverinta
-        copie extras de Carte Funciara  cu data actuala asupra terenului

• CERERE PENTRU MARCARE LEMN DE FOC
-        cerere tip pe care se completeaza, în functie de locul de unde se taie lemnul, fânat sau padure reconstituita prin legile fondului funciar, anumite date de identificarea parcelei.
-        Copie extras de Carte Funciara sau orice alt act de proprietate daca terenul de pe care se taie lemnul este un fânat
-        Copie dupa Titlul de proprietate, dupa procesul -verbal de punere în posesie, dupa harta silvica si fisa tehnica a arboretului,  daca dreptul de proprietate asupra terenului de pe care se taie este reconstituit prin legile fondului funciar
Dupa vizarea de catre Primarie aceasta cerere însotita de actele specificate se depune la Ocolul Silvic în zilele de marti si vineri între orele 8-12.

• ADEVERINTA DUPA REGISTRUL AGRICOL
-        cerere din parte solicitantului cu specificarea institutiei unde este necesara sau a motivului pentru care se solicita adeverinta

• CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA
-        cerere din partea solicitantului cu specificarea imobilului pentru care se solicita eliberarea certificatului
-        copie dupa autorizatia de construire, daca exista
-        copie dupa actul de proprietate asupra terenului pe care este construit imobilul sau extras de Carte Funciara
-        copie dupa planul de amplasament si delimitarea teritoriului în cazul în care s-a întocmit documentatie topografica.
-        Taxa de 55. 000 lei cu chitanta ( din 2005 taxa este de 64.000 lei )

• CERTIFICAT DE PRODUCATOR AGRICOL
-        cerere tip pe care o completeaza solicitantul. Acesta poate fi numai o persoana care detine teren arabil sau animale pe raza municipiului Vulcan, este înscris în Registrul agricol si  pe acest teren sau de la ceste animale obtine  produsele pentru care solicita certificatul
-        taxa de 400.000 lei cu chitanta ( din 2005 va fi de 535.000 lei ) dar care trebuie achitata numai dupa ce membrii  comp. Cadastru agricultura verifica în teren existenta produselor si întocmesc procesul-verbal în baza caruia se elibereaza certificatul de producator

Vizitatori - 4912
Accesari   - 4971