Home Telefon : 0254 570 340; 0254 570 011 Harta orasului Alege limba

By P Web Design Company

COMPARTIMENT STARE CIVILA

• ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NASTERII COPILULUI:
-        certificatul medical constatator al nasterii eliberat de maternitate - cu semnatura si parafa medicului;
-        actele de identitate ale parintilor copilului;
-        certificatul de casatorie ale parintilor copiilor, daca sunt casatoriti;
-        certificatele de nastere ale parintilor si actele de identitate, în cazul în care nou-nascutul provine din concubinaj;
Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de:
a)        15 zile de la data nasterii - pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
b)        3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
c)        24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat înaintea termenului de 15 zile


• ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CASATORIEI
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitorii soti, în scris, în fata ofiterului de stare civila, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei.
Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
a)        actul de identitate;
b)        certificatul de nastere în original;
c)        certificatul medical privind starea sanatatii - eliberat de medicul de familie. Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori;
d)        acte în original si în copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul. Aceste acte pot fi:
-        certificatul de deces al fostului sot;
-        sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila
Dosarul mai cuprinde dupa caz:
a)        aprobarea primarului pentru încheierea casatoriei în afara sediului primariei
b)        aprobarea primarului pentru încheierea casatoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrarii declaratiei de casatorie
c)        dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul casatoriei unui cetatean strain, din care sa rezulte ca îndeplineste conditiile de fond cerute de legea nationala, pentru încheierea casatoriei în România;
d)        declaratie data pe propria raspundere autentificata de un notar din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apartid, nu este casatorit si îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea casatoriei în România, în cazul în care dovada prevazuta la lit.c) nu poate fi obtinuta întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat în România;
Casatoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost facuta declaratia cât si ziua în care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate încheia numai pâna la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.


• ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Actul de deces se întocmeste la primaria localitatii în a carei raza s-a produs decesul.
Declaratia de deces se face verbal, în fata ofiterului de stare civila, în termen de 3 zile de la data încetarii din viata a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât si ziua în care se face declaratia.
Odata cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
a)        certificatul medical constator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea, în care trebuie consemnata cauza decesului fara prescurtari;
b)        actul de identitate al celui decedat;
c)        livretul militar pentru barbatii decedati înainte de împlinirea vârstei de 50 ani, fiind înca supusi pâna la aceasta vârsta obligatiilor militare;
d)        certificatul de nastere si de casatorie al decedatului;
e)        actul de identitate al declarantului.
Când decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, declaratia se face în termen de 48 de ore, socotite din momentul decesului. În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie ori de parchet din care sa rezulte ca una din aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat si înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.


• ÎNREGISTRAREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRAINATATE

Actele de stare civila ale cetatenilor români întocmite în strainatate, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civila române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în tara.
Cererea de transcriere se adreseaza Primariei locale în raza careia îsi are domiciliul solicitantul, însotita de:
-        certificatul ori extrasul original;
-        o xerocopie a acestora si traducerea în limba româna, autentificate de un notar public sau de oficiul consular român;
-        alte documente justificative pentru completarea rubricilor lipsa din actul eliberat de autoritatile straine.
Cetatenii români cu domiciuliul în strainatate pot cere transcrierea direct sau prin împuternicit cu procura speciala, autentificata în tara, de un notar public,  iar în strainatate de oficiul consular român din statul de resedinta.


• ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA

In caz de pierdere, furt sau distrugere a unui certificat de stare civila, se poate elibera un altul persoanei îndreptatite doar daca poseda act de identitate. Cetatenii care nu au acte de identitate, vor fi îndrumati sa solicite mai întâi formatiunilor de evidenta a populatiei, eliberarea

Vizitatori - 6330
Accesari   - 6596