Home Telefon : 0254 570 340; 0254 570 011 Harta orasului Alege limba

By P Web Design Company

BIROUL URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII

• ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE URBANISM

-        cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism , completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
-        plan de situatie , elaborat pe suport topografic-vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie- la scarile 1: 5000; 1:500;
-        extrasul de carte funciara pentru imobilele proprietate privata, numai în cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru înstrainari
-        documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

• ACTE NECESARE ELIBERARII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

-        cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.
-        actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii
-        certificatul de urbanism ( în copie )
-        proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -P.A.C.,
-        avizele si acordurile cerute în certificatul de urbanism
-        declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
-        documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire


• ACTE NECESARE ELIBERARII  AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE
 
-        cerere tip pentru emiterea autorizatiei de desfiintare, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.
-        actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii
-        certificatul de urbanism ( în copie )
-        proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -P.A.D.
-        avizele si acordurile cerute în certificatul de urbanism
-        declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
-        certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului
-        documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare


• ACTE NECESARE ELIBERARII NOTEI DE CONSTATARE

-        receptia la terminarea lucrarilor
-        regularizarea taxei pentru autorizatia  de construire
-        plan de situatie, elaborat pe suport topografic-vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1: 5000; 1:500;


• ACTE NECESARE ELIBERARII  CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TEREN OCUPAT DE GARAJ FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE :
-        cerere tip (de la Biroul Urbanism)
-        copie B. I./C.I.
-        contractul de închiriere se va încheia doar cu plata datoriilor restante la zi (viza Biroului Impozite Taxe - fara datorii restante)


• ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL UNUI  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU TEREN OCUPAT DE GARAJ FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE:

-        cerere prin care titularul de contract solicita transferul contractului pe noul proprietar de garaj
-        cererea va fi vizata de Biroul Impozite Taxe (fara datorii restante)
-        acte aditionale tip (de la Biroul Urbanism)


• ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL UNUI  CONTRACT DE CONCESIUNE PENTRU TEREN OCUPAT DE O CONSTRUCTIE CU  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE:

-        cererea titularului de contract prin care se solicita transferul contractului de concesiune catre noul proprietar al constructiei
-        copie dupa contractul de concesiune
-        copie dupa contractul de vânzare cumparare notarial de înstrainare a constructiei
-        cererea va fi vizata de Biroul Impozite Taxe (fara datorii restante)
-        acte aditionale tip (de la Biroul Urbanism)

Vizitatori - 6429
Accesari   - 6539